فرم زیر برای ارزیابی شرایط شما جهت مهاجرت طراحی شده است.

در اینجا شما می‌توانید شانس موفقیت خود را برای مهاجرت به روش تحصیلی، کاری و یا سرمایه‌گذاری ارزیابی کنید.

دقت کنید که اگر تصمیم مشخصی ندارید؛ بهتر است که در حین تکمیل کردن فرم زیر، تمام روش‌های مهاجرتی را انتخاب کنید و به سوال‌ها کامل پاسخ دهید. در نتیجه ما شرایط شما را بررسی می‌کنیم و بهترین حالتی که برای شما وجود دارد را به شما پیشنهاد می‌دهیم تا بتوانید با آسودگی خاطر و شانس موفقیت بالا، مهاجرت خود را به سرانجام برسانید.

پیشاپیش از اعتماد شما به گروه آمیس ممنونیم و خوشحالیم که در مسیر مهاجرت همراه شما هستیم.